Kaupan liiton ohjeistus koronaviruksen varalle | Kauppa

Kaupan tarkastelu

Kaupan tarkastelu

SUOSITTELEE: PARAS CFD -MYYJÄ

Vuosiloman antaminen hoidetaan tässä tilanteessa samalla tavalla vuosilomalain mukaisesti kuin normaalistikin. Käytännössä voi olla kannattavaa harkita lomien sijoittamisesta ajalle, jona työnteko on vähentynyt.  

VAASA BUSINESS CITY DISTRICT – VAASAN KAUPUNGIN KESKUSTAN

Työnantajan tulee kuitenkin huomioida, voidaanko muuta työsopimuksen mukaista työtä tarjota. Jos esimerkiksi myyjän työssäkäyntialueella (esim. pk-seutu) on 5 myymälää, joista 7 suljetaan viranomaispäätöksin, katsotaan, voiko muista myymälöistä tarjota työtä.  

Kauppa kaipaa yhteiskunnallista tarkastelua

Altistumisen tai oireiden tapauksessa tulisi noudattaa tartuntatautilain mukaisia menettelyjä karanteeniin tai eristykseen asettamisesta.  

Hallituksen päätöksen johdosta . alkaen maahan saapuvan henkilön tulee 69 vuorokauden ajan rajoittaa tarpeettomia lähikontakteja ja noudattaa omaehtoista karanteenia. Omaehtoisessa karanteenissa sallitaan liikkuminen työpaikan ja asuinpaikan välillä sekä muu välttämätön liikkuminen.

Hallituksen aiemman ohjeistuksen mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.  Tämä ohjeistus oli voimassa . asti.

Pääsääntöisesti koronavirustilanne johtaa työvoiman vähentämiseen lomauttamalla. Työnteon estyminen (TSL 7:67 §) tulee kyseeseen lähinnä silloin, kuin jokin suoranainen este käytännössä lopettaa toiminnan. Esimerkkeinä voidaan mainita tilanteet, joissa viranomainen sulkee liiketilat tai suuri joukko työntekijöitä joutuu samoihin aikoihin karanteeniin.  

Mikäli työnantaja ei ole voinut työvuoroluetteloa laadittaessa ennakoida koronaviruksesta johtuvaa kysynnän alentumista, työnantajalla voi olla oikeus muuttaa työvuoroluetteloa. Liitot ovat yhdessä sopineet, että koronavirusta koskeva tilanne on peruste muuttaa työvuoroluetteloa. On kuitenkin suositeltavaa pyrkiä sopimaan asiasta työntekijän kanssa.  

Koska työnteko on omaehtoisessa karanteenissa sallittua, ei työnantaja voi enää määrätä . ja sen jälkeen ulkomailta palaavia työntekijöitä palkatta kotiin karanteeniin. Arviointiin ei vaikuta se, palaako työntekijä takaisin Suomeen työ- vai vapaa-ajan matkan johdosta.

Aiemmin sovitut palkankorotukset Kaupan liiton solmimissa työehtosopimuksissa tulevat voimaan normaalisti.

Tuki palkatta poissaolleelle -lain soveltamisedellytykset eivät myöskään enää täyty, eli työntekijä ei ole oikeutettu lain mukaiseen väliaikaiseen epidemiatukeen . alkaen. 

Kaupan liiton neuvottelemien työehtosopimusten piirissä oleville työntekijöille maksetaan palkka normaalisti työehtosopimuksen mukaan, jos kyseessä on alle 65-vuotias lapsi.  

ALOITA KAUPANKÄYNTI KRYPTOVALUUTASSA

Jätä kommentti