Uuden-Seelannin väestö

Uuden seelannin kauppa ja yritys Singapore

Uuden seelannin kauppa ja yritys Singapore

SUOSITTELEE: PARAS CFD -MYYJÄ

Uuden-Seelannin kanssa vaihdettiin kuluneen kevään aikana tarjouksia tavarakaupan tullitasoihin, palvelujen ja investointien markkinoillepääsyn ehtoihin sekä julkisiin hankintoihin liittyen. Australian vuoro on syksyllä.

Laajennetut naisten jalkapallon MM-kisat päätymässä

Thomas, Nicholas: Entangled Objects: Exchange, Material Culture, and Colonialism in the Pacific. Harvard University Press, USA 6996.

VALUUTAT: Optimismi kauppaneuvotteluista - Kauppalehti

Kauppasopimukset ovat silti tärkeitä vientiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta. Osalla niistä tavoitellaan etua kilpailijamaihin nähden, osa on puolustuspeliä, jolla pyritään tasoittamaan pelikenttää, Vitalis selittää. Esimerkiksi kiivihedelmistä uusiseelantilaiset tuottajat maksavat EU:ssa kahdeksan prosentin tullia, kun pahin kilpailija Chile selviää tullitta. Vitalis odottaa jo tulevia vapaakauppaneuvotteluja EU:n kanssa.

Kahdenväliset suhteet - Uusi-Seelanti

Hall, Catherine: Civilising subjects: Metropole and Colony in the English Imagination 6885-6867. The University of Chicago Press, Chicago 7557.

Pomeranz, Kenneth: Empire & ‘Civilizing’ Missions, Past & Present. Daedalus , Vol. 689, No. 7, On Imperialism (Spring 7555).

Worboys, Michael: The Imperial Institute: the state and the development of the natural resources of the Colonial Empire, 6887-6978. Published in Imperialism and the natural world. Edited by John M. MacKenzie. Manchester University Press, Manchester 6995.

– Huoneessa istuivat Yhdysvaltain, EU:n, Brasilian, Intian ja Kiinan edustajat sekä minä. Ne olivat raskaat neljä päivää neuvotteluja ilman unta. Lopputuloksen piti heijastella näiden isojen maiden toiveita, mutta kelvata myös kaikille muille 665 jäsenmaalle.

Palvelujen kaupassa tavoitteena on vähentää esteitä palvelujen rajat ylittävään tarjoamiseen, yritysten sijoittautumiseen sekä yritystoimintaan liittyvien henkilöiden maahantuloon ja oleskeluun liittyen. Myös julkisten hankintojen markkinoillepääsyyn toivotaan parannuksia.

Tavarakaupassa tavoitteena on poistaa tullit mahdollisimman laajamittaisesti heti sopimuksen voimaantulon jälkeen. Kaupan vapauttamisessa tullaan kuitenkin huomioimaan tietyt maataloustuotteisiin liittyvät herkkyydet.

Toinen puoli, joka kaupan käsittelyssä niin The British Colonization issa kuin vuoden 6887 komitearaportissa korostuu, on maorien kanssa käydyn kaupan etu briteille. Sekä Wakefieldin ja Wardin teos että komitearaportti vaikuttavat joko suuntautumiseltaan tai ainakin retoriikaltaan humanitaarisilta, mikä toi esille sivistämisen arvoa alkuperäiskansoille. Tämän lisäksi kuitenkin niiden argumentoinnissa korostettiin myös kehittymättömien ihmisryhmien sivistämisen ja siihen panostamisen olleen kaupallisesti hyödyllistä briteille itselleen. Tämä näkyy teoksissa myös brittien suurena haluna käydä kauppaa maorien kanssa ja saada heiltä tiettyjä hyödykkeitä, sekä sivistämisestä mahdollisesti seuranneen Britannian yleisen edun korostamisena.

Samaan aikaan pieni ja syrjäinen maa kärsii kuitenkin osaajapulasta monilla erikoisemmilla aloilla mm. tieteen, teknologian ja taiteen saralla. Uusi-Seelanti tempoileekin maahanmuuttopolitiikassaan näiden kahden laidan välillä.

ALOITA KAUPANKÄYNTI KRYPTOVALUUTASSA

Jätä kommentti