SPEK tutkii 11 by Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö - Issuu

Erityyppiset rahoitusinstrumentit pdf

SUOSITTELEE: PARAS CFD -MYYJÄ

EU-rahoituksen uusia mahdollisuuksia Suomessa Toimialojen kasvuseminaari Kari Virtanen Euroopan strategisten investointien rahasto ESIR Työ- ja elinkeinoministeriö 7 Euroopan

ASIAKKAAN RAHOITTAMINEN KEHITTYVILLÄ MARKKINOILLA

Hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 7568 Eduskunnan talousvaliokunnalle, lokakuu 7567 Toimitusjohtaja TkT Pauli Heikkilä Finnvera Oyj 6 Finnveran päätehtävät 7 Finnvera on valtion 655 % omistama

Vuosikertomus 2010 PDF

Yritysten EU-rahoitusmahdollisuudet Elina Holmberg, Tekes Miten EU toimii? EU:n budjetti Hallinnoidaan Suomesta: mm. rakennerahastot, maatalouden tuki ym. Hallinnoidaan Euroopan komissiosta:

Kiinteistötalous ja -sijoittaminen

ESIR:in hyödyntäminen Suomessa Globaali talous- ja finanssikriisi on vähentänyt investointeja Euroopassa: investointitaso on 65 prosenttia matalampi kuin ennen kriisiä. Taloutta uudistavia investointeja

LUONTO JA LUONNONVARAT - Helda

8 Suomen mahdollisuudet hyö dyntä ä ESIRiä Investointiympä ristö keskimä ä rä istä parempi EU:n mittatikulla Investointitarpeita yksityisellä , julkisella ja niiden vä lillä on Investointiympä ristö n kehittä minen EU:n, jä senvaltioiden, maakuntien, kuntien tasolla ESIR on mahdollisuus mutta ei rahoitusautomaatti ESIR:in yhteensovittaminen on haaste ja mahdollisuus: Horisontti 7575, Cosme TEN-CEF Rakennerahastot Tiedossa oleva aikaikkuna on kapea suurille hankkeille

9 ESIR Suomessa 7 Monimutkainen ja syvä ä yhteistyö tä edellyttä vä haaste julkisten ja yksityisten toimijoiden vä lillä Ministeriö iden ja laitosten yhteistyö institutionalisoitu : Finnvera, Teollisuussijoitus ja Tekes saaneet tehtä vä ksi valmistella toimintamallit yhteistyö ssä yksityisten rahoittajien kanssa Kansallisen kehityspankin (National Promotional Bank) NPB uusi rooli, yhteinen mä ä ritelmä Kunnat, maakuntaliitot, kehitysyhtiö t, hankekonsultit. Investoijat ja Suomen investointiympä ristö avainasemassa

Yhteiskunta- ja humanistiset tieteet (SSH) 7. puiteohjelman syksyn 7566 haku Vuoden 7567 työohjelma Yleisiä huomioita 7567 SSH-työohjelmasta Kohdennettu erityisten yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseksi.

Rahoittajan näkökulma metsä- ja biotalouteen Lieksan Puuakatemian järjestämä PUUN KÄYTÖN LAAJA-ALAISTAMINEN -seminaari . Hannu Puhakka, Finnvera Oyj Finnveran tavoitteet Cleantech-sektorilla

DM 955969 56-7567 Tekes on innovaatiorahoittaja Yleisesittely 7567 Antti Salminen, Asiantuntija DM 955969 59-7569 Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen

76 Rahoitus Rahoituskapeikot Suuret yritykset 5 % 65 % 75 % 85 % 95 % 55 % 65 % 75 % 85 % 95 % 655 % Rahoitusta ei ole saatavilla riittä vä n pitkä lle ajalle (tarjolla olevan rahoituksen maturiteetti liian lyhyt) Rahoitusta ei ole saatavilla tarpeeksi Tiukat vakuusvaatimukset Rahoituksen erityisehdot (kovenanttiehdot) ovat liian tiukkoja Yrityksen oma pä ä oma ei ole riittä vä llä tasolla rahoituksen saamiseksi Rahoituksen hinta ei mahdollista kannattavaa investointia Julkisen talouden budjetti rajoittaa investointien rahoitusta (Julkisen sektorin toimijat)

Energia- ja ympäristötutkimuksen rahoitusmahdollisuudet tiukentuvan talouden Euroopassa Eikka Kosonen Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eurooppa tarvitsee tutkimusta ja innovointia

ALOITA KAUPANKÄYNTI KRYPTOVALUUTASSA

Jätä kommentti